Kalkulator ofert

Blog dla firm

Eksperckie materiały, dane i inspiracje biznesowe.
Bądź na bieżąco w swojej branży z OLX!
18 października 2023

Jakie działania polepszą candidate experience w procesie rekrutacji?

O relacji kandydat-rekruter myślimy często jednostronnie: to kandydat musi starać się przekonać rekrutera, że jest lepszy od innych potencjalnych pracowników. Sytuacja na rynku pracy nie jest jednak tak oczywista. Osoby poszukujące zatrudnienia również mają swoje oczekiwania wobec pracodawcy. Regularnie analizują dostępne oferty i wybierają te, które są dla nich najbardziej korzystne. W związku z tym zmieniają się metody rekrutacji i selekcji pracowników. Zadaniem rekrutera jest już nie tylko znalezienie odpowiedniego kandydata, lecz także przekonanie go, że warto podjąć pracę w firmie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego procedura rekrutacji pracowników jest zależna od sytuacji na rynku pracy,
  • jakie znaczenie w rekrutacji ma candidate experience;
  • jak możesz zapewnić pozytywne doświadczenia kandydata w procesie rekrutacji;
  • jak badać candidate experience;
  • jak możesz ulepszyć candidate experience dzięki narzędziom OLX.

Sytuacja na rynku pracy a dobór pracowników – rekrutacja i selekcja

Na przebieg i efektywność procesu rekrutacyjnego wpływa wiele czynników, a jednym z najbardziej istotnych jest zależność między liczbą osób poszukujących pracy a dostępnością ofert. Możemy tu wyodrębnić 3 scenariusze: rynek pracownika (gdy kandydatów jest mniej niż ofert), rynek pracodawcy (gdy kandydatów jest więcej niż ofert) oraz rynek zrównoważony (zapotrzebowanie na pracę pokrywa się z liczbą ofert). Prowadzenie rekrutacji jest szczególnym wyzwaniem zwłaszcza w przypadku pierwszej opcji, gdy wiele firm konkuruje o jednego kandydata.

Czy aktualnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika czy pracodawcy? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza raport „Ewolucja HR. Know How 2023” przygotowany przez OLX i instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Co trzeci kandydat, który wziął udział w badaniu, uważa, że rynek pracy jest zrównoważony, 26% wskazuje na rynek pracownika, z kolei 23% – na rynek pracodawcy. Bardziej zgodni są rekruterzy. Według ich opinii zarówno pozyskanie pracownika, jak i jego zatrzymanie w firmie, jest dzisiaj bardzo trudne i wymaga dużego zaangażowania na każdym etapie rekrutacji. Proces ten należy zaprojektować w taki sposób, by zapewnić kandydatom jak najlepsze doświadczenia.

Dlaczego candidate experience jest ważne?

Pozytywny candidate experience przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności aktualnie prowadzonych rekrutacji. Pośrednio wpływa również na przyszłe procesy – istnieje bowiem duże ryzyko, że kandydaci, którzy nie byli zadowoleni z kontaktu z rekruterem, nie będą zainteresowani kolejnymi ofertami, a nawet skutecznie zniechęcą do nich innych potencjalnych pracowników (np. wystawiając negatywną opinię w Internecie). Dlatego też candidate experience jest narzędziem służącym do budowania wizerunku firmy jako dobrego, transparentnego i uczciwego miejsca pracy. Nie bez powodu mówi się, że rekruter musi łączyć w sobie cechy dobrego marketingowca i handlowca, a rekrutacja pod tym względem przypomina nieco transakcję z klientem.

Pozytywne doświadczenia kandydatów wpływają także na to, ile kosztuje rekrutacja pracownika. Wprawdzie decyzja o podjęciu zatrudnienia zależy przede wszystkim od oferty firmy (w tym przede wszystkim warunków finansowych), ale ważne są również czynniki związane bezpośrednio z procesem rekrutacyjnym: liczba i trudność kolejnych etapów, atmosfera podczas rozmowy, transparentność rekrutera. Im dłużej ten proces będzie trwał, tym wyższy będzie koszt rekrutacji pracownika.

Raport candidate experience – zadania dla rekruterów

Z badań OLX wynika, że współczesnym kandydatom zależy przede wszystkim na łatwej rekrutacji (88% wskazań) i szybkiej decyzji rekrutera (88%). Pracownik firmy rekrutacyjnej powinien zatem zadbać przede wszystkim o uproszczenie całego procesu. W przypadku osób starających się o pracę umysłową (white collars) oznacza to rezygnację z niektórych etapów rekrutacji, np. rozbudowanych zadań. Jeśli zaś chodzi o pracowników fizycznych (blue collars) i fizyczno-umysłowych (grey collars), warto rozważyć nawet pominięcie wymogu wysłania CV.

Jak mierzyć candidate experience?

Bez względu na wybrane sposoby rekrutacji pracowników (online/stacjonarnie), najprostszą miarą candidate experience jest czas trwania procesu – aspekt, na którym najbardziej zależy osobom poszukującym zatrudnienia. Ważna jest również analiza informacji zwrotnych uzyskanych od kandydatów – odsetek osób, które poleciłyby udział w rekrutacji oraz liczba zaakceptowanych ofert pracy. Rekruter może zadbać o ilościowe badanie candidate experience w systemie do rekrutacji (np. Panelu Pracodawcy OLX). Warto jednak przyjrzeć się również danym jakościowym, np. opiniom i sugestiom kandydatów czy ich podejściu do rozmowy rekrutacyjnej.

Jak polepszyć doświadczenia kandydata dzięki OLX?

Pierwszym krokiem do zwiększenia zadowolenia kandydata z udziału w rekrutacji jest stworzenie transparentnego ogłoszenia. Dokładnie opisz zakres zadań, oczekiwania wobec przyszłego pracownika oraz oferowane benefity. Zaprezentuj kandydatowi firmę – stwórz krótki opis i wskaż na korzyści wynikające z podjęcia pracy. Cenne wskazówki dotyczące oczekiwań kandydatów starających się o pracę znajdziesz we wspomnianym wcześniej raporcie „Ewolucja HR. Know How 2023”.

Jeśli masz taką możliwość, określ widełki wynagrodzenia. Z naszych danych wynika, że zwiększa to zainteresowanie ofertą aż o 50%. Badania przeprowadzone przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia potwierdzają, że 82% osób uważa wysokość pensji za główny czynnik wpływający na wybór miejsca pracy. Chęć zwiększenia zarobków jest także najważniejszym motywatorem do zmiany pracy.

O regularny kontakt z kandydatami możesz zadbać, korzystając z czatu dostępnego w Panelu Pracodawcy. W kontekście zmian na rynku pracy, o których pisaliśmy we wstępie, warto korzystać z tego narzędzia regularnie. Potencjalni pracownicy mogą mieć dodatkowe pytania dotyczące firmy lub warunków zatrudnienia. Pozostawienie ich bez odpowiedzi wpłynie negatywnie na odbiór procesu rekrutacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Dodatkowe materiały, dzięki którym polepszysz candidate experience w rekrutacji online i stacjonarnej, znajdziesz na stronie zawodowo.olx.pl.

Sprawdź nasze inne artykuły