Kalkulator ofert

Blog dla firm

Eksperckie materiały, dane i inspiracje biznesowe.
Bądź na bieżąco w swojej branży z OLX!
08 lutego 2024

Onboarding kluczem do skutecznej integracji pracowników

Onboarding to proces, który ma na celu zapoznanie nowych pracowników z organizacją, jej kulturą, wartościami, celami, zadaniami i oczekiwaniami. Nie ogranicza się jedynie do pierwszych dni lub tygodni pracy, ale trwa przez cały okres adaptacji nowego pracownika. Ma kluczowe znaczenie dla integracji, pomaga nowym pracownikom poczuć się częścią zespołu, stworzyć relacje i w pełni zrozumieć swoją rolę w organizacji. Dlatego warto zadbać o jego wysoką jakość.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie narzędzia i strategie optymalizują proces onboardingowy,
 • w jaki sposób dostosować proces do stanowisk i branż,
 • jak mierzyć skuteczność procesów i je usprawniać.

Jakie narzędzia i strategie można wykorzystać, aby zapewnić efektywny proces onboardingowy?

Aby onboarding był efektywny, należy postawić na odpowiednie rozwiązania. Planując proces, postaraj się dopasować do potrzeb i oczekiwań nowych pracowników, mając przy tym na uwadze specyfikę organizacji. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które mogą podnieść efektywność procesu.

 • Opracuj plan onboardingowy. Stwórz dokument, który określi cele, harmonogram, zakres i metody onboardingu nowych pracowników. Monitoruj i aktualizuj go w zależności od postępów i zmian. Plan onboardingowy pomaga ustalić oczekiwania, śledzić wyniki, zapewnia spójność i przejrzystość procesu.
 • Korzystaj z materiałów szkoleniowych. Materiały tego typu pomagają nowym pracownikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania swojej pracy. Mogą występować w formie papierowej, elektronicznej lub interaktywnej. Niezależnie od rodzaju, powinny być łatwo dostępne, aktualne, atrakcyjne i zrozumiałe dla nowych pracowników. Warto przygotować je tak, by nowy pracownik łatwo dotarł do wiedzy na temat: historii i misji firmy, struktury i kultury organizacyjnej, kluczowych klientów czy dostępnych narzędzi pracy.
 • Przydziel mentora lub buddy’ego. Powierz tymczasowemu opiekunowi zadanie wdrożenia nowej osoby do firmy. Mentor pomoże nowemu pracownikowi wdrożyć się w organizację, zapoznać się z zespołem, a także podjąć pierwsze wyzwania na danym stanowisku.
 • Zorganizuj sesje orientacyjne. Podczas takich spotkań liderzy poszczególnych działów mogą zaprezentować nowym pracownikom organizację, jej działania, cele i strategie. Sesje służą zarówno poznaniu kluczowych pracowników firmy, jak i lepszemu zrozumieniu, kto czym zajmuje się w firmie i do kogo w razie potrzeby nowo przyjęta osoba może zwrócić się o pomoc.

Jak dostosować proces onboardingowy do różnych poziomów stanowisk i branż?

Przy zachowaniu wysokich standardów warto pamiętać, że proces onboardingowy nie powinien być zbyt sztywny. Elastyczność uwzględniająca różnice między nowymi pracownikami również stanowi wartość. Aby dostosować proces onboardingowy do różnych poziomów stanowisk i branż, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Po pierwsze, na bieżąco analizuj potrzeby i oczekiwania nowych pracowników. Zbierz informacje o ich profilu, doświadczeniu, kompetencjach, motywacjach, celach i aspiracjach. Na podstawie tych danych możesz odpowiednio dostosować narzędzia i strategie onboardingowe do indywidualnych potrzeb.

Pamiętaj również, by odpowiednio przeanalizować specyfikę stanowiska i branży. Z pojęciem tym wiąże się tak naprawdę cała masa kluczowych informacji:

 • o charakterze, zakresie i odpowiedzialności stanowiska,
 • o wymaganiach i oczekiwaniach wobec pracownika,
 • o kompetencjach i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania pracy,
 • o rytmie i sposobie pracy,
 • o kryteriach i metodach oceny pracy,
 • o ryzykach i wyzwaniach związanych z pracą,
 • o trendach i zmianach w branży
 • o regulacjach i normach prawnych

Jak widać, jest tego sporo, ale warto. Na podstawie zebranych danych zaproponujesz odpowiednie narzędzia i strategie onboardingowe, które będą dopasowane do różnych stanowisk i branż.

Wreszcie, dostarczaj informację zwrotną. Regularnie komunikuj się z nowymi pracownikami, oceniaj ich postępy i wyniki. Podkreślaj mocne strony i osiągnięcia, wskazuj obszary do poprawy i rozwoju, udzielaj porad i wskazówek.

Jak mierzyć skuteczność procesu onboardingowego i dokonywać ewentualnych usprawnień?

Jeżeli chcesz realnie ocenić jakość onboardingu w swojej firmie, a następnie ją podwyższyć – mamy dla Ciebie kilka wskazówek.

Określ wskaźniki i kryteria sukcesu. Spróbuj zdefiniować, jakie są oczekiwane rezultaty i korzyści z procesu onboardingowego, zarówno dla organizacji, jak i dla nowych pracowników. Wskaźniki i kryteria sukcesu powinny być zgodne z celami i strategiami organizacyjnymi, a także z planami onboardingowymi. Spośród możliwych wskaźników sukcesu możesz wyróżnić:

 • poziom satysfakcji, zaangażowania i lojalności nowych pracowników,
 • poziom integracji i współpracy nowych pracowników z zespołem i organizacją,
 • poziom wydajności i efektywności nowych pracowników,
 • poziom retencji i rotacji nowych pracowników,
 • poziom innowacyjności i kreatywności nowych pracowników,
 • poziom zgodności i przestrzegania zasad i procedur przez nowych pracowników.

Po wytypowaniu wskaźników, które chcesz zmierzyć, zacznij zbierać i analizować dane. Gromadź informacje i opinie za pomocą: ankiet, kwestionariuszy, wywiadów i obserwacji. Poddaj proces testom i ocenom, a całość zamieść w cyklicznym raporcie. Możesz również wykorzystać system monitorowania danych pod kątem jakości, ilości i trendów.

Na koniec wyciągaj wnioski i usprawniaj proces. Realizuj i wspieraj inicjatywy, które mają na celu poprawę procesu onboardingowego, zgodnie z wnioskami i rekomendacjami. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno narzędzi onboardingowych, jak i planów dla poszczególnych nowych pracowników.

Aby proces onboardingowy w Twojej frimie był efektywny, warto wykorzystać odpowiednie narzędzia i startegie, takie jak: plan onboardingowy, materiały szkoleniowe, mentor lub buddy, sesje orientacyjne i warsztaty. Stosując dobre praktyki i monitorując ich wpływy, podniesiesz jakość onboardingu, a co za tym idzie poziom motywacji nowych pracowników.

Sprawdź nasze inne artykuły