Kalkulator ofert

Blog dla firm

Eksperckie materiały, dane i inspiracje biznesowe.
Bądź na bieżąco w swojej branży z OLX!
12 lutego 2023

Jak przygotować kosztorys prac budowlanych i remontowo-wykończeniowych?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest kosztorys prac remontowo-budowlanych i do czego służy;

 • jak przygotować kosztorys prac remontowo-budowlanych;

 • jak stworzyć i przedstawić potencjalnemu klientowi cennik prac budowlanych i cennik prac remontowych,

 • jak poinformować o cenie usług budowlano-remontowych w ogłoszeniu na portalu OLX.

Czym jest kosztorys prac budowlano-remontowych?

Kosztorys robót remontowych lub budowlanych jest dokumentem, który uwzględnia koszty prac związanych z remontem lub budową. Jego przygotowanie może mieć różne cele, ale nadrzędnym jest oszacowanie ceny usług remontowo-budowlanych na potrzeby przetargu lub zlecenia. Ponadto taki dokument może być wymagany przez różne instytucje, np. banki (jeśli klient planuje wziąć kredyt na remont mieszkania lub budowę domu) lub firmy ubezpieczeniowe (kosztorys prac remontowych dla ubezpieczyciela pomaga ustalić wysokość odszkodowania za poniesione szkody).

Jak sporządzić kosztorys prac remontowych i budowlanych?

Kosztorys na prace remontowe i budowlane jest dokumentem, który zapewnia przejrzystość wyceny i stanowi podstawę do rozliczeń za wykonane usługi. W związku z tym powinien być sporządzony możliwie szczegółowo – tak, aby klient nie miał żadnych wątpliwości co do zakresu, przebiegu i terminów podejmowanych działań. Ustalenie tych elementów przynosi wymierne korzyści także firmom realizującym budowę lub remont. Pozwala bowiem na zaplanowanie szczegółowego harmonogramu pracy i uwzględnienie go w kalendarzu realizacji zleceń, a to z kolei ułatwia zarządzanie pracą zespołu specjalistów.

Podstawą sporządzenia kosztorysu są projekt techniczny budynku lub pomieszczenia, specyfikacja wykonania i odpowiednie pomiary. W związku z tym warto spotkać się z klientem na miejscu, zapoznać się z niezbędnymi dokumentami oraz omówić wspólnie zakres planowanych prac. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyceny i kosztorysu należy wyjaśnić jeszcze przed podpisaniem stosownej umowy.

Przykładowy kosztorys prac remontowych obejmuje:

 • koszt materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia (np. farby, płytek, zaprawy),
 • dokładną rozpiskę planowanych prac (np. malowanie ściany, montaż wanny),
 • koszt pracy fachowca podany w roboczogodzinach lub innej jednostce (np. cena za metr kwadratowy pomalowanej ściany lub ułożonych płytek wraz z fugowaniem),
 • szacunkowy czas pracy potrzebny do wykonania poszczególnych zadań,
 • powierzchnię remontowanych ścian, podłóg lub sufitów, która pozwoli oszacować sumaryczny cennik usług wykończeniowych w przypadku rozliczenia za metr,
 • koszt dodatkowych zadań (np. przygotowanie pomieszczenia do remontu, usuwanie odpadów).

  W przypadku kosztorysu prac budowlanych oprócz wyżej wymienionych elementów związanych z wykończeniem budynku, należy uwzględnić także dokładny zakres prac budowlanych (wraz z ich wyceną), np. przygotowanie gruntu, wykonanie konstrukcji domu, budowa dachu itp. Warto również pamiętać o tym, że jeśli klient będzie starał się o kredyt, banki mogą wymagać dostarczenia kosztorysu zgodnego z konkretnym wzorem.

Cennik usług budowlanych i cennik usług remontowych na stronie internetowej

Czy konieczność przygotowania kosztorysu oznacza, że na stronie internetowej firmy nie powinien znajdować się cennik budowlany lub cennik robót wykończeniowych? Absolutnie nie – stworzenie takiej zakładki jest wręcz wskazane, ale z jednym ważnym zastrzeżeniem. W widocznym miejscu należy umieścić informację, że ostateczne ceny robót budowlanych lub remontowych są zależne od różnych czynników i zostaną ustalone na etapie tworzenia kosztorysu. Jeśli chcesz zaprezentować na stronie konkretne kwoty, powinny mieć one formę widełek cenowych lub dolnej granicy kosztów usługi (np. cennik usług malarskich – od X zł za metr kwadratowy).

Cennik usług budowlano-remontowych – dodatkowe porady

Zadbaj, by na podstronie pojawiły się tytuł i śródtytuły, które jednoznacznie wskażą jej zawartość i ułatwią potencjalnym klientom odnalezienie najważniejszych informacji, np. Usługi budowlane – cennik, Usługi remontowo-budowlane – cennik, Usługi remontowe – cennik, Usługi remontowo-wykończeniowe – cennik, Remonty budowlane – cennik.

 • Pamiętaj o niezbędnych usługach dodatkowych związanych z budową lub remontem, np. naprawie podłogi po wyburzeniu ściany czy usunięciu zmian spowodowanych przesunięciem przyłącza wodociągowego.

 • Rozróżnij ceny poszczególnych usług, np. malowania, układania płytek, tapetowania.

 • Nie pomijaj w wycenie materiałów niezbędnych w trakcie remontu (np. kleju lub folii zabezpieczającej).

 • W przypadku cen netto podkreśl informację, że będzie do niej doliczona aktualna stawka VAT.

Cennik usług remontowo-budowlanych w ogłoszeniu OLX

W przypadku kategorii usługowych na OLX nie ma osobnej rubryki do określenia ceny usługi. Możesz jednak uwzględnić ją w treści ogłoszenia, stosując się do wyżej opisanych zasad (przede wszystkim wskazując na jej orientacyjny charakter i konieczność wykonania kosztorysu przed podpisaniem umowy). Więcej informacji na temat zasad dodawania ofert w serwisie OLX znajdziesz w naszym Centrum Pomocy: Jak dodac ogłoszenie

Sprawdź nasze inne artykuły